Pháp Luật Plus - bưu điện - các bài viết về bưu điện, tin tức bưu điện

bưu điện - các bài viết về bưu điện, tin tức bưu điện

Sắp luật hóa việc nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính qua bưu điện

Điều 78 Luật Xử lý VPHC năm 2012 về thủ tục nộp tiền phạt, việc phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước phát sinh nhiều hạn chế, vướng mắc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bản tin facebook nóng nhất tuần qua

Bản tin facebook nóng nhất tuần qua

0
Những tin tức chính có trong bản tin: Trẻ em trộm đồ theo chỉ đạo của người lớn, nhân viên Bưu điện hách dịch, thờ ơ với khách hàng...