buôn hàng trắng - các bài viết về buôn hàng trắng, tin tức buôn hàng trắng

Ngày trả giá của kẻ vận chuyển thuê ma tuý với giá 10 triệu đồng

Dương đã thuê Anh đi vào huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An để lấy ma túy đưa về TP.Hải Phòng với tiền công 10 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1