buộc thôi việc - các bài viết về buộc thôi việc, tin tức buộc thôi việc

Hàng loạt quan xã ở Hà Tĩnh dùng bằng giả thăng tiến bị cách chức, buộc thôi việc

Nhiều lãnh đạo xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa bị cách chức, buộc thôi việc vì dùng bằng giả, bằng của người thân.

Theo dõi Pháp Luật Plus