Pháp Luật Plus - buộc thôi việc - các bài viết về buộc thôi việc, tin tức buộc thôi việc

buộc thôi việc - các bài viết về buộc thôi việc, tin tức buộc thôi việc

Hà Tĩnh: Xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Thuần Thiện

Cả Bí thư và Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện đều nhận mức kỷ luật cảnh cáo, thôi đảm nhiệm chức vụ hiện tại.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1