Pháp Luật Plus - bùn thải ảnh hưởng đến các hộ dân - các bài viết về bùn thải ảnh hưởng đến các hộ dân, tin tức bùn thải ảnh hưởng đến các hộ dân

bùn thải ảnh hưởng đến các hộ dân - các bài viết về bùn thải ảnh hưởng đến các hộ dân, tin tức bùn thải ảnh hưởng đến các hộ dân

Lào Cai phạt Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem hơn nửa tỷ do để vỡ đập chứa chất thải

UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem.

Theo dõi Pháp Luật Plus