Pháp Luật Plus - bức xuc - các bài viết về bức xuc, tin tức bức xuc

bức xuc - các bài viết về bức xuc, tin tức bức xuc

Danh tính người đàn ông đánh vợ trước mặt con

Người đàn ông trong clip đánh vợ trước mặt con được xác định là cán bộ Kho bạc Nhà nước Bạch Thông thuộc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.

Theo dõi Pháp Luật Plus