Pháp Luật Plus - Bức Tường - các bài viết về Bức Tường, tin tức Bức Tường

Bức Tường - các bài viết về Bức Tường, tin tức Bức Tường

30 năm Bức tường Berlin sụp đổ: Gorbachev và kế hoạch "bán" CHDC Đức lấy viện trợ cứu cải tổ

Khi KGB thu thập được những biên bản đó, họ đã phải kinh ngạc trước lời lẽ và những thỏa thuận của Gorbachev với các nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết