BTEC - các bài viết về BTEC, tin tức BTEC

BTEC FPT Đà Nẵng hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tại Đà Nẵng ký kết hợp tác cùng 2 doanh nghiệp để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus