BRG Grand Plaza 16 Láng Hạ - các bài viết về BRG Grand Plaza 16 Láng Hạ, tin tức BRG Grand Plaza 16 Láng Hạ

Tiến độ dự án Tổ hợp văn phòng và căn hộ 16 Láng Hạ

Dự án đang tiếp tục thi công để hoàn thành theo đúng tiến độ bàn giao vào quý III/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus