Pháp Luật Plus - bql dự án 3 bị tố dụ dỗ hối lộ - các bài viết về bql dự án 3 bị tố dụ dỗ hối lộ, tin tức bql dự án 3 bị tố dụ dỗ hối lộ

bql dự án 3 bị tố dụ dỗ hối lộ - các bài viết về bql dự án 3 bị tố dụ dỗ hối lộ, tin tức bql dự án 3 bị tố dụ dỗ hối lộ

Kỳ 3 - BQL dự án 3 bị tố ép giảm giá hợp đồng trái luật: Sai phạm, chỉ "tự kiểm điểm" nhẹ nhàng

Bị doanh nghiệp tố cáo dụ dỗ nhà thầu chi tiền hối lộ, rồi ép giảm giá hợp đồng trái luật tuy nhiên các cán bộ chỉ nhận mức "tự kiểm điểm".

Theo dõi Pháp Luật Plus

1