Pháp Luật Plus - bql dự án 3 bị tố cáo thông thầu - các bài viết về bql dự án 3 bị tố cáo thông thầu, tin tức bql dự án 3 bị tố cáo thông thầu

bql dự án 3 bị tố cáo thông thầu - các bài viết về bql dự án 3 bị tố cáo thông thầu, tin tức bql dự án 3 bị tố cáo thông thầu

Kỳ 1 - BQL dự án 3 bị tố dụ dỗ nhà thầu chi tiền hối lộ

Đây chỉ là một trong nhiều nội dung tố cáo được gửi tới BQL dự án 3 liên quan đến dự án cầu treo dân sinh Chiềng Lâu (Thanh Hóa).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1