BPT - các bài viết về BPT, tin tức BPT

Tạm dừng thu phí hai trạm BOT đường bộ ở Lâm Đồng

Từ 12h ngày 22/7, đơn vị sẽ tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí BOT Định An theo đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1