bom nặng 115kg - các bài viết về bom nặng 115kg, tin tức bom nặng 115kg

Thót tim khi phát hiện quả bom nặng 115 kg còn nguyên kíp nổ khi đào móng nhà

Đào móng nhà người dân phát hiện một quả bom nằm cách mặt đất khoảng 2m, đường kính 30cm, nặng 115kg…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1