bồi thường - các bài viết về bồi thường, tin tức bồi thường

Quảng Ninh: Yêu cầu huỷ bỏ hai Quyết định của Chủ tịch UBND phường liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất

UBND TP Hạ Long đã ban hành Văn Bản với nội dung yêu cầu huỷ bỏ 02 Quyết định của Chủ tịch UBND phường Việt Hưng.

Theo dõi Pháp Luật Plus