bồi thường - các bài viết về bồi thường, tin tức bồi thường

Người dân cầu cứu vì mòn mỏi chờ đợi tiền bồi thường thiệt hại do việc kê biên tài sản trái pháp luật

Nhiều hộ dân chưa nhận được khoản bồi thường thiệt hại nào do việc kê biên tài sản trái pháp luật, đã làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1