Bội hứa thanh toán tiền công nợ - các bài viết về Bội hứa thanh toán tiền công nợ, tin tức Bội hứa thanh toán tiền công nợ

Công ty Phân bón Năm Sao - Campuchia bị tố “bội tín” khi thanh toán công nợ cho đối tác

Hứa hẹn nhiều lần nhưng Công ty Phân bón Năm Sao – Campuchia vẫn chưa thanh toán dứt điểm khoản công nợ quá hạn từ nhiều tháng qua cho Lilama 18.

Theo dõi Pháp Luật Plus