bộ y tế - các bài viết về bộ y tế, tin tức bộ y tế

Bộ Y tế công khai thông tin 5 lĩnh vực “nóng”

Thủ tục hành chính là 5 lĩnh vực được công khai thông tin trên cổng của Bộ Y tế. Người dân có thể so sánh giá thuốc của các nơi.

Theo dõi Pháp Luật Plus