bộ y tế - các bài viết về bộ y tế, tin tức bộ y tế

42 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến nay đã 42 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus