Pháp Luật Plus - Bộ Y tế sẽ ban hành - các bài viết về Bộ Y tế sẽ ban hành, tin tức Bộ Y tế sẽ ban hành

Bộ Y tế sẽ ban hành - các bài viết về Bộ Y tế sẽ ban hành, tin tức Bộ Y tế sẽ ban hành

Hôm nay, Bộ Y tế sẽ công bố Phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19

Bộ Y tế đã hoàn thiện phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và dự kiến ban hành trong ngày 26/3, sau đó sẽ tập huấn phổ biến cho các tuyến.

Theo dõi Pháp Luật Plus