bộ xây dựng - các bài viết về bộ xây dựng, tin tức bộ xây dựng

Tiêu chuẩn về nhà ở công vụ không còn phù hợp với thực tế

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1