bộ xây dựng - các bài viết về bộ xây dựng, tin tức bộ xây dựng

VICEM muốn bán dự án: Bộ Xây dựng "nhắc" không được làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước

Đây là thông tin Bộ Xây dựng báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình sắp xếp, xử lí một số lô đất do VICEM quản lí và sử dụng.

Theo dõi Pháp Luật Plus