bộ xây dựng - các bài viết về bộ xây dựng, tin tức bộ xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Sáng 8/4, Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo dõi Pháp Luật Plus