Pháp Luật Plus - bờ vực phá sản vì quyết định thu hồi - các bài viết về bờ vực phá sản vì quyết định thu hồi, tin tức bờ vực phá sản vì quyết định thu hồi

bờ vực phá sản vì quyết định thu hồi - các bài viết về bờ vực phá sản vì quyết định thu hồi, tin tức bờ vực phá sản vì quyết định thu hồi

Đầu tư hơn 12 tỷ đồng, doanh nghiệp "chết đứng" trước thông báo thu hồi dự án của Huyện Kon Plông

Dự án trồng rau hoa đã được UBND huyện Kon Plông phê duyệt chủ trương đầu tư và đang được triển khai thì bất ngờ nhận được thông báo thu hồi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1