Pháp Luật Plus - bơ vơ - các bài viết về bơ vơ, tin tức bơ vơ

bơ vơ - các bài viết về bơ vơ, tin tức bơ vơ

Bị xô ngã, bố vợ vùng dậy dùng dao đâm con rể 8 nhát

Trong lúc to tiếng, ông Sơn bị con rể xô ngã. Sau khi đứng dậy, ông Sơn dùng dao đâm liên tiếp 8 nhát khiến con rể gục chết tại chỗ.

Theo dõi Pháp Luật Plus