Pháp Luật Plus - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - các bài viết về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tin tức Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - các bài viết về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tin tức Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cần phê phán mạnh mẽ những hành vi phản văn hóa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp giao ban với khối văn hoá, thể thao, du lịch (VHTTDL) về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới.

Theo dõi Pháp Luật Plus