Pháp Luật Plus - Bộ Văn hóa - các bài viết về Bộ Văn hóa, tin tức Bộ Văn hóa

Bộ Văn hóa - các bài viết về Bộ Văn hóa, tin tức Bộ Văn hóa

Tổng cục Thể dục thể thao yêu cầu làm rõ Phó vụ trưởng Đặng Danh Tuấn bị tố cáo

Ông Đặng Danh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Thế dục thể thao quần chúng bị công dân tố cáo có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1