Bộ Văn hóa - các bài viết về Bộ Văn hóa, tin tức Bộ Văn hóa

Bộ VHTT&DL yêu cầu tạm dừng các lễ hội, tập trung chống dịch COVID-19

Trong công điện khẩn gửi các tỉnh, TP, Bộ Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội để tập trung chống dịch COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus