bộ tư pháp - các bài viết về bộ tư pháp, tin tức bộ tư pháp

Triển khai xây dựng Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp về tình hình xây dựng Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp.

Theo dõi Pháp Luật Plus