Pháp Luật Plus - bộ tư pháp - các bài viết về bộ tư pháp, tin tức bộ tư pháp

bộ tư pháp - các bài viết về bộ tư pháp, tin tức bộ tư pháp

Phát huy truyền thống vẻ vang 40 năm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội

Trải qua 40 năm phấn đấu không ngừng, Trường Đại học Luật Hà Nội đã trưởng thành vượt bậc, trở thành cơ sở đào tạo pháp luật lớn nhất của cả nước...

Theo dõi Pháp Luật Plus