bộ tư pháp - các bài viết về bộ tư pháp, tin tức bộ tư pháp

Chủ động phối hợp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Công tác đấu tranh chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt nhưng hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế chưa cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus