bộ tư pháp - các bài viết về bộ tư pháp, tin tức bộ tư pháp

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Ngày 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus