Bộ tư lệnh cảnh vệ - các bài viết về Bộ tư lệnh cảnh vệ, tin tức Bộ tư lệnh cảnh vệ

Nâng cao công tác cảnh vệ trong tình hình mới

Chiều 19/11, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ.

Theo dõi Pháp Luật Plus