Bộ trưởng Y tế - các bài viết về Bộ trưởng Y tế, tin tức Bộ trưởng Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương phòng chống dịch COVID-19

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo các bộ phận liên quan thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, để thực hiện điều trị tại chỗ...

Theo dõi Pháp Luật Plus