Pháp Luật Plus - Bộ trưởng Trần Hồng Hà - các bài viết về Bộ trưởng Trần Hồng Hà, tin tức Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Trần Hồng Hà - các bài viết về Bộ trưởng Trần Hồng Hà, tin tức Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Địa ốc 8AM: Đà Nẵng sẽ xóa hàng loạt quán hải sản ven biển, sân sau 'cộng sinh' với quan chức?

Đà Nẵng sẽ xóa hàng loạt quán hải sản ven biển, sân sau 'cộng sinh' với quan chức?... là những tin chính trong Địa ốc 8AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus