Bộ trưởng - các bài viết về Bộ trưởng, tin tức Bộ trưởng

Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự; thảo luận 2 dự án luật

Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Ngành mía đường tìm hướng đi mới

Ngành mía đường tìm hướng đi mới

0
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có những chỉ đạo để ngành nâng cao khả năng cạnh tranh theo đúng kinh tế thị trường, hội nhập...