Bộ trưởng - các bài viết về Bộ trưởng, tin tức Bộ trưởng

Bộ trưởng Lê Thành Long: Sẽ chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề ngành Tư pháp quản lý

Bộ trưởng cho biết sẽ giải quyết theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề đặt ra trong các lĩnh vực thuộc ngành phụ trách.

Theo dõi Pháp Luật Plus