Bộ trưởng - các bài viết về Bộ trưởng, tin tức Bộ trưởng

Cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có khoảng 90 triệu liều vaccine COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dự kiến đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có khoảng 90 triệu liều vaccine COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1