Bộ trưởng Phạm Hồng Hà - các bài viết về Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, tin tức Bộ trưởng Phạm Hồng Hà

Hoàn thành nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chung cư

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chỉ rõ các giải pháp nhằm nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cấp quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus