Pháp Luật Plus - Bộ trưởng Nhạ - các bài viết về Bộ trưởng Nhạ, tin tức Bộ trưởng Nhạ

Bộ trưởng Nhạ - các bài viết về Bộ trưởng Nhạ, tin tức Bộ trưởng Nhạ

Ngày 25/5 có báo cáo chính thức sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, quan điểm của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an là không dung túng, các sai phạm trong thi cử phải xử lý nghiêm.

Theo dõi Pháp Luật Plus