BỘ TRƯỞNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG - các bài viết về BỘ TRƯỞNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, tin tức BỘ TRƯỞNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Ninh Bình cần phát triển nền nông nghiệp đặc hữu

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đề nghị định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus