Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể - các bài viết về Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, tin tức Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

'Chuyển cả 8 dự án cao tốc sang đầu tư công cũng được'

Theo Đại biểu Hồ Đức Phớc, hệ thống giao thông là “đường băng” của nền kinh tế. Nếu tốt thì kinh tế đất nước mau cất cánh.

Theo dõi Pháp Luật Plus