Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân - các bài viết về Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, tin tức Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói gì về việc Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức danh Hiệu trưởng?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã lên tiếng lý giải về sự việc, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm thêm chức danh Hiệu trưởng Trường đại học.

Theo dõi Pháp Luật Plus