Bộ trưởng Lê Thành Long trả lời chất vấn - các bài viết về Bộ trưởng Lê Thành Long trả lời chất vấn, tin tức Bộ trưởng Lê Thành Long trả lời chất vấn

Cần có “cú hích” lớn trong phổ biến giáo dục pháp luật

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, để công tác PBGDPL có chuyển biến và hiệu quả hơn thì cần sự đồng hành của cả hệ thống chính trị.

Theo dõi Pháp Luật Plus