bộ trưởng Lê Thành Long - các bài viết về bộ trưởng Lê Thành Long, tin tức bộ trưởng Lê Thành Long

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Năm 2020 ngành Tư pháp vượt nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chuyển tải thông điệp năm mới, chia sẻ, truyền cảm hứng tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Theo dõi Pháp Luật Plus