bộ trưởng Lê Thành Long - các bài viết về bộ trưởng Lê Thành Long, tin tức bộ trưởng Lê Thành Long

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: “Thi đua tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”

Ngày 1/11, Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V để nhìn lại các phong trào thi đua giai đoạn 2015 -2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus