Bộ trưởng giao thông vận tải - các bài viết về Bộ trưởng giao thông vận tải, tin tức Bộ trưởng giao thông vận tải

Cấm đường tạm thời nếu nước ngập sâu

Công điện gửi các đơn vị liên quan và Sở GTVT các địa phương tại khu vực Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có đường ngập sâu do triều cường.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1