Bộ trưởng Đinh La Thăng - các bài viết về Bộ trưởng Đinh La Thăng, tin tức Bộ trưởng Đinh La Thăng

Nhịp cầu bạn đọc Plus số 4: Công ty cổ phần 116 “bị tố” nợ tiền 10 năm không trả

Công ty cổ phần 116 đã 10 năm nay không thanh toán hơn 336 triệu số tiền còn nợ lại theo hợp đồng kinh tế ngày 18/10/2003 cho Công ty Quyết Thắng.

Theo dõi Pháp Luật Plus