Bộ trưởng Bộ Y tế - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Y tế, tin tức Bộ trưởng Bộ Y tế

Bộ trưởng Y tế: Ca mắc COVID-19 và bệnh nhân tử vong có thể tăng thời gian tới

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng các địa phương này cần triển khai những biện pháp ngăn chặn dịch mạnh mẽ, quyết liệt hơn...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1