Bộ trưởng Bộ Y tế - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Y tế, tin tức Bộ trưởng Bộ Y tế

PGS.TS Trần Minh Điển được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

PGS.TS Trần Minh Điển được tín nhiệm bầu làm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trưng ương.

Theo dõi Pháp Luật Plus