Pháp Luật Plus - Bộ trưởng Bộ Y tế - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Y tế, tin tức Bộ trưởng Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Y tế, tin tức Bộ trưởng Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chúng ta đón Tết an toàn nhưng phải kiểm soát được dịch

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, các thông số về phòng, chống dịch COVID-19 khả quan.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1