Bộ trưởng Bộ Tư pháp - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tin tức Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nhiệm kỳ tới không lui dự án Luật Đất đai

Ông Vũ Hồng Thanh nêu vấn đề trong dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 chưa thấy có “bóng dáng” việc sửa đổi Luật Đất đai 2013.

Theo dõi Pháp Luật Plus