Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long - các bài viết về Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long, tin tức Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long

Quốc hội nghe, thảo luận về 2 dự án Luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo

Hôm nay (22/5), Quốc hội sẽ nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo dõi Pháp Luật Plus