Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long - các bài viết về Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long, tin tức Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long

Ngành Tư pháp nguyện phấn đấu vì nước Việt Nam thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định ngành Tư pháp phấn đấu nhiều hơn nữa, vì một nước Việt Nam thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus