bộ trưởng bộ tnmt - các bài viết về bộ trưởng bộ tnmt, tin tức bộ trưởng bộ tnmt

Đến 2030 phải có công nghệ phát điện từ xử lý rác

Khẳng định, vấn đề rác thải là vấn đề hết sức bức xúc hiện nay, Bộ trưởng nhận trách nhiệm trên cương vị Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Theo dõi Pháp Luật Plus