Pháp Luật Plus - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tin tức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tin tức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Sắp tới sẽ bỏ quy hoạch sân golf

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao đổi với báo giới xung quanh việc thu hồi sân golf bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất và quy hoạch sân golf nói chung.

Theo dõi Pháp Luật Plus