Pháp Luật Plus - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tin tức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tin tức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Đưa vào khai thác Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông trong năm 2019

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác Dự án đường sắt đô thị.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nức lòng và chờ đợi

Nức lòng và chờ đợi

0
Dễ hiểu vì sao dân nức lòng và chờ đợi ngày câu tuyên ngôn của tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được chứng minh trong thực tế!