Pháp Luật Plus - Bộ trưởng bộ giao thông - các bài viết về Bộ trưởng bộ giao thông, tin tức Bộ trưởng bộ giao thông

Bộ trưởng bộ giao thông - các bài viết về Bộ trưởng bộ giao thông, tin tức Bộ trưởng bộ giao thông

Bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Chiều 06/6, Quốc hội tiến hành bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Theo dõi Pháp Luật Plus