Bộ trưởng Bộ Công thương - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Công thương, tin tức Bộ trưởng Bộ Công thương

Bộ trưởng Bộ Công thương: Không cản trở nông sản của Bắc Giang lưu thông

"Đây là cơ hội để chúng ta quan tâm chăm lo thị trường trong nước, vì nhiều người dân trong nước vẫn chưa được tiếp cận vải thiều của Bắc Giang".

Theo dõi Pháp Luật Plus

1