bộ TNMT - các bài viết về bộ TNMT, tin tức bộ TNMT

Thu phí rác theo khối lượng: Liệu có khả thi?

Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) có nhiều điểm mới khi yêu cầu người dân phân loại rác tại nguồn và thu phí theo khối lượng xả ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus