Pháp Luật Plus - bộ tnmt chất vấn quốc hội - các bài viết về bộ tnmt chất vấn quốc hội, tin tức bộ tnmt chất vấn quốc hội

bộ tnmt chất vấn quốc hội - các bài viết về bộ tnmt chất vấn quốc hội, tin tức bộ tnmt chất vấn quốc hội

Cần Nghị quyết đặc thù để quản lý đất đặc khu

Vừa qua cũng đã có một số giải pháp mang tính chỉ thị hành chính để ngăn chặn, nhưng thực tế người dân đã có nhiều giao dịch “ngầm”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết