Bộ Tài chính - các bài viết về Bộ Tài chính, tin tức Bộ Tài chính

WB vui mừng vì một số kiến nghị chính sách được Chính phủ Việt Nam tiếp thu

Trong buổi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Ousmane Dione chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị.

Theo dõi Pháp Luật Plus