bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC - các bài viết về bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC, tin tức bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC

Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ còn 100.000 đồng

Phí đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 100.000 đồng/lần, giảm 50% so với trước đó...

Theo dõi Pháp Luật Plus