bổ sung - các bài viết về bổ sung, tin tức bổ sung

Bổ sung kinh phí mua vắc xin phòng bệnh COVID-19

Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021...

Theo dõi Pháp Luật Plus