BỎ SỔ HỘ KHẨU - các bài viết về BỎ SỔ HỘ KHẨU, tin tức BỎ SỔ HỘ KHẨU

Bản tin Pháp luật Plus: Bỏ sổ hộ khẩu và câu chuyện rút ngắn thủ tục hành chính

Việc quản lý dân cư luôn là hoạt động tất yếu của Nhà nước, song nó cần phải được áp dụng phương án đơn giản hóa.

Theo dõi Pháp Luật Plus