Pháp Luật Plus - bỏ quy định cách ly 7 ngày - các bài viết về bỏ quy định cách ly 7 ngày, tin tức bỏ quy định cách ly 7 ngày

bỏ quy định cách ly 7 ngày - các bài viết về bỏ quy định cách ly 7 ngày, tin tức bỏ quy định cách ly 7 ngày

Mở lại đường bay quốc tế, đề xuất bỏ quy định cách ly 7 ngày

Việc mở lại các đường bay quốc tế thường lệ hiện nay là phù hợp để sớm phục hồi nền kinh tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1